banner bloomnet

Dlaczego PR i marketing to nie to samo?

Pojęcia PR i marketing często stosowane są wymiennie, jako opisujące jeden obszar, ale… to nie takie proste. Owszem, są to dziedziny, które wzajemnie się przenikają, ale stawianie między nimi znaku równości jest błędem. Jeśli więc ruszasz z internetowym biznesem, warto abyś znał podstawowe różnice między PR-em a marketingiem.

Dlaczego PR i marketing to nie to samo?

Problem pewnego niezrozumienia, czym jest PR i marketing, często jest widoczny chociażby w ogłoszeniach o pracę. Firmy szukają specjalistów od public relations, chociaż po zapoznaniu się z ofertą okazuje się, że tak naprawdę potrzebują marketingowca z krwi i kości, który bezpośrednio podniesie im sprzedaż. 

Kolejnym przykładem są sytuacje, kiedy klient zgłasza się do typowej agencji marketingowej, ale na etapie briefowania okazuje się, że w rzeczywistości potrzebuje PR-owca. Jego problemem jest bowiem brak komunikacji z mediami, słaba rozpoznawalność w branży itd. 

Dla niektórych marketing i PR to po prostu to samo. Jasne, są to dwa przenikające się obszary, które mają wspólny cel strategiczny (lepsze wyniki firmy), ale oba podążają do niego inną drogą

PR vs marketing, czyli… 

W sieci można znaleźć mnóstwo definicji, kim jest PR-owiec.

Naszym zdaniem jest to po prostu osoba odpowiadająca za dobry przepływ informacji między firmą a otoczeniem: klientami, kontrahentami, inwestorami, ale też pracownikami (tzw. PR wewnętrzny). Taki specjalista wie, jakie informacje przekazać właściwym osobom w odpowiednim czasie. 

Sprawny specjalista od public relations odpowiada jednak nie tylko za stworzenie pozytywnego wizerunku marki i pogłębianie relacji z otoczeniem. To czasami także doradztwo w zakresie tworzenia wartości biznesowej już na poziomie projektowania produktu czy usługi (np. w przypadku startupów). 

W skrócie: PR, którego orężem jest informacja, skupia się na relacji, budowaniu zaufania. Można w pewnym sensie powiedzieć, że zadaniem PR-owca jest więc zrobienie dobrego gruntu pod interesy. Jak trafnie ujął to Łukasz Zając w swojej książce "Po co jest PR?", "public relations skupia się na drobnych sprawach i równocześnie żyje wielką wizją".      

Tymczasem marketing skupia się już bezpośrednio na rynku, popycie, produkcie. To zestaw działań i przetlanatka kanałów dystrybucji/sprzedaży, dzięki którym klient podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o cechy produktu, jego cenę, jakość itd.

W skrócie: celem marketingu jest podniesienie sprzedaży.

Marketing a PR - kluczowe różnice 

Mimo to, zdania są podzielone. Dla jednych PR to osobna gałąź firmy, dla drugich to marketing jest szerszym pojęciem, w które PR się wpisuje. 

Naszym zdaniem prawda leży pośrodku. Owszem, można traktować public relations jako pewnego rodzaju narzędzie komunikacji marketingowej, ale błędem jest jednak stawianie znaku równości między tymi pojęciami i zlecanie tych obowiązków jednej osobie (zespołowi) w firmie.

Wynika to po prostu z innego typu relacji, jaki nawiązują z otoczeniem specjalista od PR-u i marketingu: pierwszy ma wzbudzić zaufanie i utrwalić określony wizerunek marki, drugi ma już sprzedawać.

Public relations to:

 • długotrwałe budowanie i utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy marką a otoczeniem,
 • kreowanie i pielęgnowanie określonego wizerunku firmy,
 • budowanie lojalności wśród klientów (w myśl zasady: kupujesz nie tylko sam produkt, ale też stojące za nią wartości, styl życia),  
 • stałe kontakty z mediami, informowanie opinii publicznej o życiu firmy,
 • tworzenie własnych kanałów komunikacji,
 • reagowanie na bieżące problemy i kryzysy w firmie (!), np. wpadki produktowe, oskarżenia ze strony klientów w mediach społecznościowych (więcej o kryzysowym public relations pisaliśmy TUTAJ), 
 • dbanie o relacje zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. 

Marketing to:

 • działania skierowane do obecnych oraz potencjalnych klientów,
 • proponowanie konkretnych działań wpływających na maksymalizację przychodów,
 • kierowanie się wymaganiami stawianymi przez rynek i kreowanie popytu,
 • bezpośrednie zaspokajanie potrzeb odbiorców, 
 • tworzenie własnych kanałów dystrybucji/sprzedaży, 
 • realizacja działań reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej, 
 • badanie preferencji konsumenckich klientów.

PR i marketing w internecie mieszają się

Jak widać, zadania stojące przed PR-em i marketingiem są różne. Mimo odmiennych zadań jest to jednak ostatecznie gra do jednej bramki, dlatego - jak zaznaczyliśmy na wstępie - obie dziedziny coraz mocniej się przenikają, a czasami nawet "podbierają" sobie pewne rozwiązania.    

Przykłady? Marketing, podobnie jak public relations, coraz częściej tworzy własne media, aby lepiej i szybciej dotrzeć do klientów. PR z kolei coraz chętniej czerpie ze storytellingu, chociaż technika snucia opowieści o marce ma korzenie w marketingu.

Warto też zwrócić uwagę na rozwój content marketingu - jak sama nazwa wskazuje, jest to strategia marketingowa, ale trudno wyobrazić sobie dziś skuteczny PR, bez proponowania czytelnikom praktycznych treści i inspirowania dziennikarzy do podjęcia ważnych z punktu widzenia marki tematów.   

Dochodzi tutaj do tzw. efektu spillover, czyli nachodzenia na siebie różnych obszarów w działalności firmy. Kluczem do dobrego PR-u i marketingu w firmie jest więc z jednej strony umiejętność rozróżnienia celów obu tych dziedzin, z drugiej zaś ich jak najlepsza współpraca.

Źródła:własne