banner bloomnet

(Cz. 3) Słowniczek programisty, czyli „Panie, a co to jest ten HTML…”

Kolejna część naszego blogowego serialu, w którym wyjaśniamy podstawowe pojęcia dotyczące programowania. Dziś w jasnych, żołnierskich słowach rozprawiamy się z następnymi terminami, takimi jak m.in. backup, framework czy Ruby on Rails.

(Cz. 3) Słowniczek programisty, czyli „Panie, a co to jest ten HTML…”

Backup – inaczej kopia bezpieczeństwa plików. Trzymanie zdjęć, filmów, muzyki czy napisanych materiałów wyłącznie na dysku naszego komputera może być ryzykowane, dlatego kopie zapasowe są jak najbardziej wskazane. Pliki można przechowywać tradycyjnie na DVD, pendrivach czy dyskach zewnętrznych, ale najbezpieczniejsze wydaje się być korzystanie z tzw. chmury, czyli np. dysku Google Drive. Backup może być kopią całego dysku lub tylko wybranych jego elementów.

Baza danych – o ile backup jest po prostu kopią zapasową, to baza danych jest zbiorem zasad, mechanizmów, według których dane są gromadzone i organizowane. Podstawowym miejscem przechowywania danych w bazie jest tabela, która zawiera dowolną ilość rekordów. Bazą danych można nazwać więc złożony zbiór kartotek i informacji, które można następnie przetwarzać przy pomocy języka SQL. Najpopularniejsze bazy danych używane przez programistów to MySQL, PostgreSQL (darmowe), MS SQL Server i Oracle (płatne).

Framework – zestaw narzędzi, które pomagają w tworzeniu aplikacji; szkielet służący do jej budowy. Przykładem może być opracowana przez Microsoft platforma programistyczna .NET Framework. Zawiera ona komplet bibliotek i składników potrzebnych do tworzenia i uruchamiania aplikacji. Użycie frameworka skraca czas programowania, ponieważ programista zamiast pisać sam daną funkcje, używa tego, co jest już wbudowane w frameworku.

HTML5 - język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych, aktualnie obowiązujący standard opisu stron WWW według organizacji W3C. HTML5 jest rozwinięciem języka HTML4: element <div> traci na znaczeniu na rzecz <header> <main> <article> <aside> <footer> <nav>, a dodane zostają m.in. <canvas> <figure> <details> <summary>. 

Ruby on Rails – framework open source do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych zgodnie ze wzorcem MVC (Model-View-Controller). Cechuje się prostotą i szybkością pisania kodu. Na bazie tego języka powstały m.in. tak popularne serwisy jak Twitter czy Groupon. Z kolei nasza agencja Bloomnet wykorzystała RoR przy tworzeniu CMS-a Mokio.  

PHP – (PHP Hypertext Preprocessor) działający na darmowej licencji open source skryptowy język programowania służący do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych. Łącząc się z bazami danych daje szerokie możliwości tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych, takich jak m.in. sklepy czy portale.

Źródła:własne