banner bloomnet

Czym różni się UX od UI?

Projektowanie stron to dziś jak wiadomo zadanie dla całych zespołów, w których każdy odpowiada za swoją działkę. To, czy produkt wypali, w dużej mierze zależy od specjalistów analizujących przyzwyczajenia użytkowników oraz projektujących warstwę wizualną witryny. Podsumowujemy, jakie są różnice między UX a UI.

Czym różni się UX od UI?

Pojęcia UX i UI są bardzo często traktowane bliźniaczo, ale to błąd. Oba terminy związane są wprawdzie z tworzeniem produktów cyfrowych i są ze sobą mocno połączone (złe UI powoduje złe UX i odwrotnie), ale dotyczą odrębnych etapów projektowania. To, że wspomniane pojęcia bywają traktowane tak samo, jest też po części efektem tego, że firmy coraz częściej poszukują UX/UI designerów.

Warto jednak znać różnice między obiema specjalizacjami. A więc co to znaczy UX/UI?

Co robi UX designer?

UX, czyli user experience. Jest to całokształt wrażeń użytkownika podczas wizyty na stronie czy w aplikacji. Istotą UX jest odkrywanie przyzwyczajeń internautów i dopasowywanie do nich usług oraz produktów w celu tworzenia pozytywnych doświadczeń. Wpływają na to więc trzy czynniki: sam system, użytkownik oraz kontekst, w którym wchodzi on w relację ze stroną.

Mówiąc inaczej, specjalizacja UX nie dotyczy bezpośrednio kwestii technicznych, a bardziej bazuje na emocjach, przyzwyczajeniach odbiorcy. UX designer dba o to, aby strona/aplikacja była jak najlepiej odbierana przez przeciętnego usera z obranej grupy docelowej. UX Designer stara się spojrzeć na produkt z punktu widzenia doświadczenia użytkownika (tworzy tzw. personę) i pod tym kątem projektuje określone rozwiązania.

To na podstawie jego doświadczenia i wykorzystanych narzędzi analitycznych można ustalić później konkretny układ elementów na stronie, styl layoutu lub typ kontentu na stronie.

A więc UX designer:

  • jest zorientowany na użytkownika,
  • dokonuje „audytu” komunikacyjnego strony, 
  • bazuje na researchu i emocjach,
  • analizuje użyteczność interfejsu,
  • planuje schemat nawigacji na stronie.

Co robi UI designer?

UI, czyli user interface, a więc interfejs użytkownika. Najczęściej można spotkać się z wyjaśnieniem, że jest to „przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z programem”. Mówiąc wprost, jest to specjalizacja, której celem jest takie rozmieszczenie i ostylowanie poszczególnych elementów strony, które jak najbardziej ułatwi klientowi korzystanie z witryny.

W tym przypadku designer jest twórcą i projektuje warstwę wizualną strony opierając się m.in. na danych, jakie otrzymał do specjalisty UX. Dobra współpraca na linii UI designer-UX designer jest bardzo ważna, ponieważ często poczucie estetyki u tego pierwszego może być sprzeczne z oczekiwaniami klienta. 

Konkretnie na czym polega praca UI designera? Podczas gdy misją UX jest skupienie się na uczynieniu produktu przyjaznym użytkownikowi, zadaniem UI jest zaprojektowanie już konkretnego, wygodnego i estetycznego interfejsu. Specjalista UI zajmuje się projektowaniem wszystkich elementów wizualnych, które ułatwiają nawigację oraz odpowiadają za wywołanie odpowiednich reakcji systemu.

A więc UI designer:

  • wzmacnia cele UX,
  • tworzy makiety interfejsu uwzględniające takie elementy jak menu, formularze, buttony, galerie, układ tekstu itd.,
  • dobiera kolorystykę i typografię,     
  • zapewnia responsywną wersję produktu,
  • współpracuje z programistami.

Jak widać, UX i UI to zupełnie inne specjalizacje, ale mające ostatecznie ten sam cel. Mówiąc bardziej obrazowo, w całej zabawie chodzi o uniknięcie sytuacji z popularnego w sieci zdjęcia, na którym piękny, równy chodnik nazywa się „design”, a wydreptana ścieżka na trawniku będąca drogą na skróty „user experience”.

Źródła:własne