banner bloomnet

Czym jest księga znaku, a czym księga identyfikacji wizualnej?

Chociaż dla grafików jest to sprawa oczywista, to jednak w głowach właścicieli firm oba pojęcia często się mieszają. Oto podstawowe różnice między księgami, które określają graficzny charakter marki. 

Czym jest księga znaku, a czym księga identyfikacji wizualnej?

Co zawiera księga znaku

Księga znaku to instrukcja obsługi logo. Tworzy ją autor projektu, aby ułatwić prawidłowe używanie logotypu przez pracowników firmy, która go zamówiła.

 • Dzięki księdze mamy gwarancję (przynajmniej teoretycznie), że znak będzie prawidłowo wykorzystywany przez klienta na poszczególnych nośnikach i nie pojawią się wpadki w postaci np. rozciągania, niepoprawnego skalowania lub łączenia z „zakazanymi” kolorami.
   
 • Rozróżnia się wersję skróconą oraz rozszerzoną, ale do najważniejszych elementów księgi znaku należą: geneza i konstrukcja logo, zasięg pola ochronnego, poszczególne warianty (monokolor, gradient, płaski kolor itd.), skalowanie (minimalne wartości przypisane całemu logo, jak i jego elementom), kolorystyka podstawowa i uzupełniająca, wzory wykorzystania znaku na konkretnych nośnikach, czy też przykłady jego złego wykorzystania. 
    
 • Rozszerzoną księgę zaleca się przede wszystkim dużym markom, które wykorzystują logo na wielu typach nośników. Znak wszędzie musi być bowiem czytelny i spójny z pozostałymi elementami identyfikacji.   

Przy okazji przypominamy tekst „Rzeczy, których nie wolno robić z logo”.

Co to jest księga identyfikacji wizualnej

Inaczej „księga tożsamości” lub Corporate Identity Guide. Zbiór zaleceń, jak poprawnie wykorzystywać elementy identyfikacji wizualnej marki, a więc poszczególnych symboli tworzących jej wizerunek.

 • Zasady zawarte w księdze mają być drogowskazem w zachowaniu spójnego obrazu firmy. Czyli logo jest tam tylko jedną ze składowych.
       
 • Księga identyfikacji wizualnej, oprócz tak podstawowych elementów jak logo, typografia, kolorystyka, obrandowanie oddziałów firmy, wzory materiałów biurowych czy styl bilbordów, może też zawierać wytyczne dotyczące szablonów informacji prasowych, e-maili, prezentacji multimedialnych pokazywanych klientom, a nawet dress codu kadry pracowniczej.
   
 • Przygotowanie księgi identyfikacji wizualnej zaleca się przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, które posiadają wiele filii, mają bezpośredni kontakt z klientem końcowym i prowadzą rozbudowaną korespondencję służbową. W przypadku mniejszych marek bardziej złożona księga nie jest koniecznością, ale nie zmienia to faktu, że sama identyfikacja wizualna musi również być zaprojektowana na odpowiednim poziomie.     

Źródła:własne